ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

1. [Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг даргын тамгын газар ] нь [Бүрэгхангай сумын Бүрэн дунд сургуулийн Дотуур байрны 60 ортой өргөтгөлийн зураг төсөв]-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Бүрэгхангай сумын Бүрэн дунд сургуулийн дотуур байрны 60 ортой өргөтгөлийн зураг төсвийн ажлаас бүрдэнэ.
3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох доорх мэдээллийг ирүүлнэ үү.
 Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ түүнтэй адилтгах бусад бичиг баримт
 Санхүүгийн чадавхийг үнэлсэн баримт / харилцагч банкны сүүлийн 1 жилийн хуулга, аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан,
 Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажил үйлчилгээний борлуулалтын талаарх мэдээлэл, өртөг, хугацаа, байршил, бүрэн гүйцэтгэсэн болохыг тодорхойлсон өмнөх үйлчлүүлэгчийн тодорхойлолт
 Зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх ажилтан, ажилчдын боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар /дипломын хуулбар/
 Татварт өртэй эсэх тодорхойлолт
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойололт

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 04 сарын 18-аас 2017 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 10 хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү.
Булган аймаг Бүрэгхангай сум Засаг даргын тамгын газар 04 тоот өрөө
Санхүүгийн албаны дарга У.Ундармаа Утас 99663682

 

Энэ мэдээнд өгөх таны реакци?

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0