Авилгын асуудлаар төрийн жинхэнэ хоёр албан хаагч ажлаас халагджээ

 Булган аймагт өнгөрсөн онд иргэдийн өргөдөл, гомдлоор шалгагдсан  төрийн жинхэнэ хоёр албан хаагчийн авлигын шинжтэй үйлдэхүй нь шүүхийн байгууллагаар нотлогдож төрийн албанаас халагджээ. Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар төрийн албанд нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр ажлаас халагдсан 2 иргэнийг төрийн алба эрхлэхгүй байхад Төрийн албаны зөвлөлийн Булган аймаг дахь салбар зөвлөл хяналт тавин ажиллаж […]