Хамтарсан хяналт шалгалт хийнэ

Урин дулаан цаг ирж голын эргээр амарч зугаалах иргэдийн тоо нэмэгдсэнээр, голын сав газарт машинаа угаах, бохирдуулах үйлдэл цөөнгүй гарсан  тул Булган сумын ЗДТГазар, Цагдаагийн газартай хамтарсан хяналт шалгалтыг явуулж эхэллээ.

Голын орчимд 200м дотор машин угааж орчныг бохирдуулсан тохиолдолд “Усны тухай” хуулиар доорх захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ.

24  дүгээр зүйл. Усны нөөцийг бохирдохоос хамгаалах

24.1.Усны сан бүхий газарт цацраг идэвхт болон химийн хорт бодис, халдвар үүсгэгч, хог хаягдал,  бохир ус  хаях, хадгалах, машин техник, бохир зүйлс угаахыг хориглоно.

33.1.9. Энэ хуулийн 22.8, 22.17, 24.1, 24.4, 27.4, 28.18, 30.3,  30.5, 30.6-д заасныг  зөрчсөн иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас арван тав дахин, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хориос тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тус тус торгож, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэсэн байна.

Иймд иргэд, хөдөлмөрчид та бүхэн ил задгай хог хаяхгүй, гол мөрөн бохирдуулахгүй байхыг уриалж байна.

Энэ мэдээнд өгөх таны реакци?

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0